Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (Προστασία Προσωπικών Δεδομένων) ισχύει για το www.voulgaridou.gr, το οποίο ανήκει στο και τελεί υπό τη διαχείριση της ψυχιάτρου – ψυχοθεραπεύτριας Αριστονίκης Βουλγαρίδου. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου (Προστασία Προσωπικών Δεδομένων) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνουμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που δίνετε στον ιστοχώρο μας, www.voulgaridou.gr. Περιγράφει επίσης τις επιλογές που έχετε αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δείτε και να ενημερώσετε τα δεδομένα αυτά.

Συγκέντρωση Δεδομένων

Τα είδη προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνουμε ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση email σας, το τηλέφωνό σας και άλλα δεδομένα που θέλετε να μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

Μπορείτε να επιλέγετε πάντα τι είδους προσωπικά στοιχεία επιθυμείτε να μας δώσετε (και εφόσον το επιθυμείτε). Ωστόσο, αν επιλέξετε να μην μας παράσχετε ορισμένα στοιχεία, αυτό μπορεί να έχει επίδραση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στη μεταξύ μας επικοινωνία ή συναλλαγή.

Cookies

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο μας, μπορεί να συγκεντρώνουμε και πληροφορίες αυτόματα, μέσω των λεγόμενων “cookies”, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τις ρυθμίσεις γλώσσας, τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία, τις ρυθμίσεις συσκευής, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής, τα στοιχεία δραστηριότητας, την ώρα χρήσης, το URL της σελίδας, την αναφορά κατάστασης, πληροφορίες χρήστη (πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης), το λειτουργικό σύστημα, το ιστορικό περιήγησης, και το είδος των δεδομένων που είδατε. Για πληροφορίες σχετικά με το πως χρησιμοποιούμε τα cookies, δείτε την Πολιτική μας για τα Cookies.

Σκοποί Επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Α. Εξυπηρέτηση πελατών: χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για την παροχή εξυπηρέτησης πελατών.

Β. Άλλες επικοινωνίες: μπορεί να υπάρξουν φορές που να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μηνύματος κειμένου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε μοιραστεί μαζί μας. Αυτό μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους, όπως για να απαντήσουμε και να διαχειριστούμε αιτήματα που έχετε υποβάλει.

Γ. Αναλυτικά στοιχεία, βελτιώσεις και έρευνα: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς έρευνας και ανάλυσης. Ενδέχεται να αναθέσουμε σε κάποιο τρίτο μέρος να το κάνει αυτό για λογαριασμό μας.

Δ. Νομικές διαδικασίες και συμμόρφωση: σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις παρεχόμενες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για λόγους νόμιμης λειτουργίας σε συμβατικές και/ή νομικές αρχές που αφορούν ιδιαίτερα τη διεξαγωγή της τήρησης λογιστικών βιβλίων και της εκκαθάρισης λογαριασμών, για τη διαχείριση και την επίλυση νομικών διαφορών ή παραπόνων, για ρυθμιστικές έρευνες και συμμόρφωση ή για την εφαρμογή της/των συμφωνίας/-ιών ή για τη συμμόρφωση με νόμιμα αιτήματα από τις αρχές εφαρμογής του νόμου, στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία.

Νομική Βάση

  • Αναφορικά με τους σκοπούς Α-Γ, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για τα έννομα συμφέροντά μας, όπως το να σας παράσχουμε το καλύτερο και πλέον κατάλληλο περιεχόμενο για τον ιστοχώρο, email και ενδεχομένως newsletter, για τη βελτίωση και την προώθηση των υπηρεσιών μας, του περιεχομένου του ιστοχώρου μας, καθώς και για σκοπούς διαχείρισης, εντοπισμού απάτης και άλλους νομικούς σκοπούς.
  • Αναφορικά με τον σκοπό Δ βασιζόμαστε επίσης, όπου ισχύει, στην υποχρέωσή μας για συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στο email που ακολουθεί. Αν θέλετε να εξαιρεθείτε από την επεξεργασία δεδομένων που αναφέρονται σε κάποιους από τους παραπάνω όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@voulgaridou.gr.

Κοινοποίηση δεδομένων

  • Πάροχοι Υπηρεσιών Τρίτα Μέρη:Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αυστηρά για λογαριασμό μας. Η επεξεργασία αυτή γίνεται για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως για υποστηρικτικές υπηρεσίες ανάλυσης. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται από όρους εμπιστευτικότητας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Δεν πωλούμε ούτε ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
  • Αρμόδιες αρχές:Ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα στις αρχές εφαρμογής του νόμου και σε άλλες κυβερνητικές αρχές στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο ή είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και απάτης.

Μεταβίβαση Δεδομένων Διεθνώς

Αποφεύγουμε τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων, σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν είναι τόσο πλήρης όσο αυτή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν, παρόλα αυτά, μια τέτοια μεταβίβαση χρειάζεται να γίνει, και όπως απαιτείται από το ευρωπαϊκό δίκαιο, θα μεταβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα μόνο σε παραλήπτες που προσφέρουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές θα προβούμε στις απαραίτητες συμβατικές ρυθμίσεις για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα εξακολουθούν να προστατεύονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ασφάλεια

Εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή της πρόσβασης και της λανθασμένης χρήσης πληροφοριών, περιλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα επιχειρηματικά συστήματα και διαδικασίες για την προστασία πληροφοριών που περιλαμβάνουν και προσωπικά δεδομένα. Εφαρμόζουμε επίσης διαδικασίες ασφαλείας και τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς πρόσβασης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν στους διακομιστές (servers) μας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της εργασίας του.

Παρακαλώ σημειώστε ότι, παρά τα αυστηρά μέτρα προστασίας των δεδομένων που λαμβάνουμε, καμία μέθοδος μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου, και καμία μέθοδος αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι 100% ασφαλής.

Διατήρηση Δεδομένων

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, για όσο διάστημα κρίνουμε απαραίτητο, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, να λύνουμε διαφορές με διάφορα μέρη και για ότι άλλο χρειαστεί για τους σκοπούς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, περιλαμβανομένων του εντοπισμού και της πρόληψης απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με κάποια συγκεκριμένη περίοδο διατήρησης για ορισμένους τύπους προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω.

Οι επιλογές και τα δικαιώματά σας

Θέλουμε να γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Μπορείτε να μας ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας που διατηρούμε.
  • Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία ή μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιαδήποτε από τα στοιχεία σας που διατηρούμε.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να εμποδίσουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε ή να εκφράσετε τη διαφωνία σας σε σχέση με συγκεκριμένους τρόπους χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα σε συμβατικές και/ή νομικές αρχές που αφορούν ιδιαίτερα τη διεξαγωγή της τήρησης λογιστικών βιβλίων και της εκκαθάρισης λογαριασμών.
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να στείλουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει, σε κάποιο τρίτο μέρος.

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν συναίνεσής σας, έχετε δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει έννομου συμφέροντος ή δημόσιου συμφέροντος, έχετε το δικαίωμα να εκφράσετε τη διαφωνία σας ανά πάσα στιγμή σε σχέση με αυτήν τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Βασιζόμαστε σε εσάς για να διασφαλίζετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι πλήρη, ορθά και επικαιροποιημένα. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εγκαίρως για τυχόν αλλαγές ή ανακρίβειες στα προσωπικά σας στοιχεία, επικοινωνώντας με το info@voulgaridou.gr. Θα χειριστούμε το αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύνδεσμοι (Links)

Ο ιστοχώρος μας μπορεί να σας παρέχει συνδέσμους για έναν αριθμό ιστοχώρων οι οποίοι πιστεύουμε ότι θα σας φανούν χρήσιμοι. Οι εξωτερικοί αυτοί ιστοχώροι ανήκουν σε τρίτους και μπορεί να μην ακολουθούν την ίδια πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων με εμάς. Ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να ελέγχουν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθείται από τους εξωτερικούς αυτούς ιστοχώρους πριν τους παράσχουν προσωπικά δεδομένα.

Σχετική Νομοθεσία

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2018 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΚΠΔ-GDPR)

Ερωτήσεις ή Παράπονα

Αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που απορρέουν από αυτήν την πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του info@voulgaridou.gr.

Αλλαγές στην Πολιτική

Καθώς η επιχείρησή μας αλλάζει διαρκώς, έτσι μπορεί να αλλάξει και η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν θέλετε να βλέπετε τις αλλαγές που γίνονται κατά καιρούς σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε να την επισκέπτεστε για να τις βλέπετε. Σε περίπτωση που κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές ή αλλαγές που σας επηρεάζουν (π.χ. αν αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προτού ξεκινήσουμε την επεξεργασία.

Η ψυχίατρος-ψυχοθεραπεύτρια MD, MSc Αριστονίκη Βουλγαρίδου ασχολείται με την διάγνωση και αντιμετώπιση όλου του φάσματος των ψυχικών διαταραχών ενηλίκου, εφαρμόζοντας κάθε φορά την επιστημονικά κατάλληλη προσέγγιση (ψυχοθεραπευτική, φαρμακευτική ή συνδυασμό τους) που ταιριάζει στις ανάγκες και επιθυμίες του εκάστοτε θεραπευόμενου. Διατηρεί από το 2015 ιδιωτικό ιατρείο στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

 

Επικοινωνία

2311242757- 6972828737

Γρ. Λαμπράκη 218, 55534, Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη

info@voulgaridou.gr